80.239.98.66

Her bestemmer du selv ditt passord

Oppgi brukernavn (eller epostadresse) og gammelt passord. Be om sikkerhetskode. Du vil du få tilsendt en kode på SMS som du må oppgi før du kan velge ditt nye passord.


This is where you change your own password

Supply username (or email address) and the existing password. Request a security code by SMS. Verify the code received and choose your new password.

Brukernavn (evnt epost) / Username (or email)
Passord / Password