80.239.98.66

Selvhjelpsportal

Behov for support utenfor kontortid?
Send SMS til nr. 2440 med foelgende innhold:
  • start meldingen med "UNIC"
  • oppgi brukernavn og firma
  • beskrivelse av problemet (kun tekst - ikke bilder)
  • Kostnader kan påløpe.

Portal of self service

In need of support outside of office hours?
Send SMS to +47 902 22 333 with the following:
  • start the message with "UNIC"
  • write your username and company
  • short description of the issue (only text - no images)
  • Charges may apply.